Waarom registreren?
Om bepaalde webpagina's volledig te kunnen gebruiken (bv.: berichten toe te voegen op het forum) vragen we om je te registreren, dit om misbruik van deze webpagina's te vermijden. Wanneer iemand dit toch doet kunnen wij deze persoon er op wijzen en eventueel niet meer toe laten om deze webpagina's te gebruiken.

Hoe registreren?
Je kan jezelf registreren op deze website door de velden hiernaast in te vullen en onderaan op de knop ' Registreren' te drukken. Je gegevens worden dan opgeslagen en je krijgt een e-mail op het door jou vermelde e-mailadres. In deze e-mail bevindt zich een link om je registratie te activeren. Klik op deze link en je registratie wordt geactiveerd. Je kan dan inloggen op de site en bijvoorbeeld berichtjes achterlaten op het forum. Je registratie is voltooid. Je kan op ieder moment je registratie ongedaan maken door te antwoorden op de mail die je hebt gekregen na je registratie.

Wat gebeurt er met de gegevens?
De gegevens worden strikt vertrouwelijk beheert en niet aan een derde partij gegeven.

Wat is een schuilnaam?
Een schuilnaam is een naam die je zelf mag kiezen. Deze naam gebruik je op het forum. Zo kan je op het forum berichtjes plaatsen onder naam van 'Superman' of 'Sneeuwwitje'. Iedereen kan nog wel zien wie je echt bent als ze met hun muis op jouw schuilnaam gaan staan!
voornaam:
naam:
schuilnaam:
e-mail:
wachtwoord:(1ste keer)
wachtwoord:(2de keer)
relatie met de chiro: